Ølen Fysioterapi

Fysioterapeutene Vegar og Georg er samlokalisert med Frisk Treningssenter. Du finner de inn til venstre for vår resepsjon.

Alle henvendelser vedr. fysioterapi rettes diretke til fysioterapeutene:

Vegar:
53 76 85 07 / 95 70 25 52
bestilling@b3fysio.no
Georg:
53 76 85 07 / 41657323
georgfeed@gmail.com

Vegar Lønnheim

Fysioterapeut

Georg Feed

Fysioterapeut